Θεραπεία όγκων Εγκεφάλου με μονοκλωνικά αντισώματα και ραδιοϊσότοπο

Σκοπός της διατριβής

Κεφάλαιο 1
Μέθοδοι και υλικά

Κεφάλαιο 2
In vitro αξιολόγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων

Κεφάλαιο 3
Ενδοαγγειακή χορήγηση ραδιοανοσοσυμπλόκων

Κεφάλαιο 4
Βραχυθεραπεία με τη χορήγηση ραδιοανοσοσυμπλόκων

Κεφάλαιο 5
Ανθρώπινα αντισώματα κατά της ανοσοσφαιρίνης του επίμυος (HAMA)

Κεφάλαιο 6
Ανάπτυξη πειραματικού ζωϊκού προτύπου για την φαρμακοκινητική μελέτη και τις επιπλοκές της εντός των πλαγίων κοιλιών του εγκεφάλου χορηγήσεως του ραδιοανοσοσυμπλόκου

Κεφάλαιο 7
Τελική συζήτηση - προβλήματα και μελλοντική στρατηγική