Προφίλ


Ιδρύθηκε το 2012 και σκοπό έχει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που αφορούν τον τομέα της ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Η νέα τεχνολογία και η νέες χειρουργικές τεχνικές ενσωματώθηκαν ταχέως και εφαρμόζονται στην νευροχειρουργική μας μονάδα με επιτυχία.

Η μικροχειρουργική και η ενδοσκοπική αντιμετώπιση των παθήσεων του εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της μονάδας μας.

Η Ρομποτική νευροχειρουργική με την χρήση της πλοήγησης κατα την χειρουργική επέμβαση και η ελαχιστοποίηση του νευροχειρουργικού τραύματος (minimal invasive neurosurgery) αποτελούν τις πρόσφατες κατακτήσεις μας.